Ắc quy 12V 3,6A
Ắc quy 12V 4,5A | Tâm Việt
Ắc quy 24A 12V
Ắc quy 14A 12 V
Dây jack 3 đầu thường
40,000đ
Pin sạc 3,7v - 2000mah
50,000đ
Dây jack 3 đầu xịn
70,000đ
Pin sạc 4200MAH
75,000đ
Dây jack 4 đầu sịn
90,000đ
Phân tần loa kéo 4 TẤC
100,000đ
TREBLE | Tâm Việt | HÀNG VIP
160,000đ
Bo micro Alokio xanh | Tâm Việt | HÀNG VIP
230,000đ
Loa trung 1,5 TẤC loại tốt | Tâm Việt | HÀNG VIP
270,000đ
Loa BASS 2 Tấc | Tâm Việt | HÀNG VIP
300,000đ
Bass 4 TẤC từ 140 coil 51 | Tâm Việt | HÀNG VIP
480,000đ
Micro sạc ALOKIO Xanh A | Tâm Việt | HÀNG VIP
500,000đ
Micro sạc ALOKIO Xanh B | Tâm Việt | HÀNG VIP
500,000đ
BAS 3 TẤC từ 140 coil 65 | Tâm Việt | HÀNG VIP
650,000đ
Bo công suất 40W 2-2,5 TẤC loại tốt | Tâm Việt | HÀNG VIP
850,000đ
Bo công suất 4 TẤC ALOKIO RMS 80W, PMPO 640W | Tâm Việt | HÀNG VIP
980,000đ